Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35.472)

- Steunmaatregel SGR

Brief van de staatssecretaris van EZK van 24 september 2020 (35420, P)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK (35420, P) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer