Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (35.570 XIX)

-
T02972

Toezegging Toesturen van het voorstel over het investeringsfonds (35.466)

De commissies besluiten toezegging T02972 als voldaan aan te merken. Voorts besluiten zij de geagendeerde brieven inzake het Nationaal Groeifonds (35570 XIX, A en B) te betrekken bij de inbreng voor schriftelijk overleg voorafgaand aan de Algemene Financiële Beschouwingen. Nadat de Algemene Financiële Beschouwingen hebben plaatsgevonden op 17 november 2020 wensen de commissies het onderwerp Nationaal Groeifonds opnieuw te agenderen, teneinde te bespreken of zij er de voorkeur aan geven de behandeling van het begrotingswetsvoorstel Nationaal Groeifonds 2021 (35570 XIX) te laten plaatsvinden door de commissie EZK/LNV dan wel de commissie Financiën of dat zij toch de voorkeur geven aan een gezamenlijke behandeling door beide commissies.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer