Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.430)

- T02847 en T02922

Toezegging Kabinetsreactie Commissie-Ter Haar (35.433); Toezegging Doorgeleiden verzoek afschrift beleidsreactie advies Adviescommissie belastingheffing van multinationals (35.430)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 15 september 2020 voor kennisgeving aan te nemen en de twee toezeggingen als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren