Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Kabinetsreactie Commissie-Ter Haar (35.433) (T02922)

- T02847 en T02922

Toezegging Kabinetsreactie Commissie-Ter Haar (35.433); Toezegging Doorgeleiden verzoek afschrift beleidsreactie advies Adviescommissie belastingheffing van multinationals (35.430)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 15 september 2020 voor kennisgeving aan te nemen en de twee toezeggingen als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren