Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)

-
34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie brengt eindverslag uit. Alvorens een datum voor plenair debat te bepalen zal de commissie bij de minister kenbaar maken dat leden kennis willen kunnen nemen van het advies van de Raad van State ten aanzien van het ontwerpbesluit houdende wijziging van de Ambtsinstructie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren