Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020 (35.300 IV)

-
35300 VII / 35300 IV, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

De commissie besluit de reactie op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel BZK (35300 VII / 35300 IV, F) voor wat betreft de toezeggingen die de commissie raken, voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie besluit voorts om toezeggingen T02532 en T02533 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman