Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De Kamer een brief toesturen over de verdere uitwerking van de plannen gericht op repressie, preventie, weerbaarheid en het aanspreken van branches (34.997) (T02815)

- 35300 VI, AW

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming over (deels) openstaande toezeggingen (EK 35.300 VI, AW)

De toezeggingen T02751 en T02758 zijn voldaan. De fractie van CDA geeft deze week uitsluitsel over de status van T02815 naar aanleiding van de brief (35.300 VI, AW) over (deels) openstaande toezeggingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren