Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 oktober 2020
1.
35554

Brief van de minister voor BVOenM met een verzoek rekening te houden met een spoedige behandeling van wetsvoorstel; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 1 oktober 2020 inzake wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (35554, A) wordt voor kennisgeving aangenomen.

2.
Prioritair Europees voorstel: Communication on achieving the European Education Area by 2025

De commissie besluit het voorstel in behandeling te nemen en op 3 november 2020 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

3.
Prioritair Europees voorstel: Digital Education Action Plan 2021-2027

Het voorstel wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman