Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35.472)

- 35542

Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 oktober 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren