Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34.588)

-
Toezeggingen T02465, T02468 en T02475

Toezegging Bewaartermijn data (34.588); Toezegging Rechtseenheid TIB en CTIVD (34.588); Toezegging Versnelde evaluatie TIB (34.588)

De brief van de bewindslieden van Defensie van 7 oktober 2020 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (35570 X, A) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezeggingen T02465, T02468 en T02475 blijven open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman