Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2021 (35.570 IX)

-
Algemene financiële beschouwingen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Backer), PvdA (Sent) ,SP (Van Apeldoorn) en 50PLUS (Van Rooijen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren