Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet Mobiliteitsfonds (35.426)

-
35426

Wet Mobiliteitsfonds

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Arbouw), GroenLinks (De Boer), PVV (Bezaan) en SGP (Van Dijk).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer