Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 13 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

- 35.422 / 34.877, E

Brief van de staatssecretaris van BZK met de tussenrapportage over de verkiezingen op Sint Eustatius; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

De commissie besluit de brief met tussenrapportage over de verkiezingen op Sint Eustatius (35422, E) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie ziet de uitkomsten van de verkiezingen met belangstelling tegemoet.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman