Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen (35.374)

-
35 374

Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Essers), D66 (Stienen), GroenLinks (Van Gurp), PvdA (Sent) en ChristenUnie (Ester).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren