Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 27 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX)

-
Werkgroepje "Tijdelijke regeling digitaal quorum"

De commissie constateert dat aan voortzetting van de werkgroep geen behoefte meer bestaat nu de Kamer heden een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum heeft aanvaard.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman