Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 27 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35.590)

-
35590

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï). De proef van het verslag wordt rondgestuurd met verkorte reactietermijn. Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 30 oktober 2020, 17:00 uur, acht de commissie het voorstel gereed voor plenaire afhandeling (debat en/of stemming, dan wel hamerstuk) op 3 november 2020. De commissie zal maandagmiddag in een extra vergadering bezien welke wijze van afhandeling gewenst is.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman