Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 27 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Toezegging T02883 - Toezegging De Kamer informeren over planning toezenden toegezegde stukken tijdens het plenair debat

Brief van de minister van BZK van 28 september 2020 in reactie op de brief van 7 juli 2020 (verslag nader schriftelijk overleg (33118, BG)

De commissies inventariseren de onderwerpen voor het mondeling overleg met de minister van BZK (d.d. 10 november 2020) naar aanleiding van haar brief van 28 september 2020. De geselecteerde onderwerpen zullen vooraf naar het ministerie doorgeleid worden.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer