Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 27 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35.349)

- 35349

Wet uitbreiding slachtofferrechten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 17 november 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren