Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 27 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35.366)

-
35366

Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 november 2020. De vervolgstappen bij de behandeling van dit wetsvoorstel zullen in samenhang met of samenlopend in de tijd met het initiatiefwetsvoorstel bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35 079) worden gezet.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren