Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35.590)

-
35590

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

De commissie bespreekt de wijze van plenaire afhandeling. Er is behoefte aan een plenair debat. Naast de sprekers die zich reeds hadden opgegeven tekenen de leden Van der Burg (VVD) en Baay-Timmerman (50PLUS) in voor 3 minuten. Het lid Nicolaï (PvdD) brengt zijn spreektijd terug tot 10 minuten en het lid Verkerk (ChristenUnie) tot 0. Een eventuele stemming zal direct na afloop van de plenaire behandeling worden gehouden. Het lid Kox (SP) merkt op dat leden die tegen het voorstel zijn ook aantekening kunnen vragen. Het lid Koole (PvdA) stelt dat in de eveneens geagendeerde brief over de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 wederom sprake is van stukken die alleen aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. Hij verzoekt dat door te geven aan het ministerie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman