Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 3 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan (35.445)

-
35445

Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op dinsdag 17 november 2020.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk