Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 3 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet (34.534)

-
Klimaatnota

Brief van de minister van EZK van 30 oktober 2020 (32813, R)

De commissie besluit de behandeling van de Klimaatnota in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer