Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 3 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)

-
T02808 - Informeren samenstelling van raad van bestuur en raad van commissarissen Invest-NL

Brief van de minister van Financiƫn van 15 oktober 2020 (35123, P)

De commissie besluit toezegging T02808 als voldaan aan te merken en de brief van de minister van Financiƫn van 15 oktober 2020 (35123, P) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer