Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Vervolgevaluatie wet biometrie in de vreemdelingenketen (33.192) (T02407)

- 33192, O

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris d.d. 26 oktober 2020 voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de status van toezegging T02407 op voldaan te zetten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren