Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen (35.374)

-
35374

Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel - zo mogelijk - op 24 november 2020 te agenderen voor plenair debat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren