Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

- Bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek en Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Verslag (nader) schriftelijk overleg (35334 / 35347, Z)

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 17 november 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer