Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2021 (35.570 XIII)

-
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De fractie van GroenLinks (Kluit) sluit een debat over de begroting LNV en Diergezondheidsfonds 2021 (35570 XIV) niet op voorhand uit en zal dit opnieuw bezien zodra het wetsvoorstel in procedure wordt genomen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer