Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen (35.492)

-
T02971

Toezegging Overzicht afgegeven garanties (35.492)

De commissie besluit bijlage 12 van het bijlagenboek bij de Miljoenennota (35 570, Nr. 2) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02971 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren