Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over uitstel van belastingbetaling door ondernemers (35.570, L)

-
35570, Q

Brief van de staatssecretarissen van Financiën over de verlenging van het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden door ondernemers tot 1 januari 2021; Miljoenennota 2021

De commissie besluit de brief van 3 november (EK 35 570, Q) voor kennisgeving aan te nemen en de status van de motie aan te merken als uitgevoerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren