Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoeringswet {{afkoaan("Europese Unie")}}EU{{afkouit}}-zeehavenverordening (35.463)

-
35463 [aangehouden]

Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 november 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer