Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

-
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat [aangehouden]

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 17 november 2020, in afwachting van de behandeling van de begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer en het mondeling overleg met de minister van BZK hedenmiddag in de Eerste Kamer.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer