Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35.349)

- Mededelingen en informatie

De commissie stelt vast dat de leden de brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het rapport ‘Evaluatie Schadefonds Geweldsmisdrijven’ (EK 32 363, C met bijlage) desgewenst kunnen betrekken bij de behandeling van het Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten (EK 35 349). Deze brief met bijlage wordt opgenomen in het betreffende kamerstukdossier.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren