Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33.981)

-
34352 / 33981 / 34578, H

De commissie besluit de brief over de evaluaties Participatiewet, Wet banenafspraak en beschut werk (34352, H) en de bijbehorende evaluaties over de Participatiewet (34352, I), de Wet banenafspraak (33981 / 34352, O) en beschut werk (34578 / 34352, D) niet apart in behandeling te nemen, maar deze te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief (35394).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren