Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen (35.374)

-
Mededelingen en informatie

Nu de staatssecretaris van SZW niet beschikbaar is op 24 november 2020, stelt de commissie voor om het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen (35374) na het kerstreces te agenderen voor plenair debat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren