Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.570 XVI)

-
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De leden van de fracties van FVD, GroenLinks en SP sluiten een debat over de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet op voorhand uit en zullen dit opnieuw bezien zodra het wetsvoorstel in procedure wordt genomen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer