Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verlenging wet (35.424) (T02845)

-
Toezegging T02845 / 35424, J

Toezegging Verlenging wet (35.424)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 november 2020 inzake derde verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming op 24 november gelegenheid te bieden voor schriftelijk overleg met de regering. Toezegging T02845 blijft geregistreerd als 'deels voldaan'.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman