Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Financiƫn (FIN) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

-
35578

Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen

De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek op 24 november 2020 te houden en dan inbreng voor verslag te leveren. Ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag stellen zij op uiterlijk 27 november 2020, 16:00 uur. Onder die voorwaarde achten de commissies het wetsvoorstel voldoende voorbereid voor plenaire behandeling op 1 december 2020. De commissies tekenen daarbij aan dat deze behandeling in het teken staat van het bredere woon- en huurbeleid, mede gelet op wat de minister van BZK daar zelf over heeft opgemerkt in de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel. De Kamervoorzitter zal hierop geattendeerd worden. In het licht van het brede debat op 1 december aanstaande verwachten de commissies dat een debat over de begrotingsstaten BZK niet meer wenselijk of noodzakelijk zal zijn.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman