Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Marinierskazerne Zeeland (33.358)

- Twee voorhangprocedures in verband met voorgenomen privaatrechtelijke rechtshandelingen

Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. (35632, A/1) en vermogensstorting in Investeringsfonds Zeeland B.V. (33358, A/31))

De commissie bespreekt de brief van de minister van EZK inzake de voorgenomen oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. (35632, A/1) en de brief van de staatssecretaris van EZK inzake de voorgenomen vermogensstorting in Investeringsfonds Zeeland B.V. (35632, A/31) en besluit beide brieven voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer