Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 (35.573)

- 35573

Overige fiscale maatregelen 2021

De commissie bevestigt het eerder vastgestelde behandeltijdpad voor het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021: voorbereidend onderzoek op 24 november 2020, ontvangst memorie van antwoord op 27 november 2020, inbreng verslag op 1 december 2020, ontvangst nota naar aanleiding van het verslag op 4 december 2020, plenair debat op 7/8 december 2020 - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren