Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

-
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 24 november 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer