Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Nabespreking mondeling overleg met de minister van BZK

Brief van de minister van BZK van 28 september 2020 in reactie op de brief van 7 juli 2020 (verslag nader schriftelijk overleg (33118, BG))

De commissies bespreken het mondeling overleg na.

-
Nulmeting rechtspraak

Brief van de minister van BZK van 28 oktober 2020 in reactie op de brief van 12 oktober 2020 (verslag schriftelijk overleg (33118/34986, BJ))

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer