Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997)

-
34997, S

Brief van de minister van J&V over structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Wet experiment gesloten coffeeshopketen

De commissie besluit de brief (34997, S) opnieuw te agenderen zodra de uitwerking van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan de Eerste Kamer is aangeboden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren