Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen (35.374)

-
35.374, E

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over fraude in de sociale zekerheid; Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen

De commissie besluit deze brief (35374, E) desgewenst te betrekken bij het plenaire debat over wetsvoorstel 35374 (Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen), voorzien op 19 januari 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren