Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd (35.520)

- 35520

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling en stelt voor wetsvoorstel 35520 (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd) zo mogelijk reeds plenair te behandelen op 24 november 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren