Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan (35.445)

-
35445

Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi).


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk