Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verlenging wet (35.424) (T02845)

-
Toezegging T02845 / 35424, J

Toezegging Verlenging wet (35.424)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman