Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

-
Voortgang versterking en vernieuwing van de lokale democratie

De brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 oktober en 18 november 2020 inzake voortgang versterking en vernieuwing van de lokale democratie (35570 VII, A en B) worden voor kennisgeving aangenomen.

-
Voorstel van het lid Ganzevoort voor een themadebat

De e-mail van het lid Ganzevoort (GroenLinks) houdende een voorstel voor een themadebat wordt door de commissie besproken. De voorzitter concludeert dat de commissie streeft naar een themadebat vóór de Tweede Kamerverkiezingen, dat alleen in de commissie BIZA wordt voorbereid. Het lid Ganzevoort treedt in overleg met de leden Koole (PvdA) en Verkerk (ChristenUnie) over aanpassing van zijn voorstel op onderdelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman