Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet dieren (31.389)

-
Evaluatie Wet dieren

Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (31389, W)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 8 december 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer