Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 (35.573)

- 35573

Overige fiscale maatregelen 2021

Bij dit wetsvoorstel is geen inbreng geleverd, zodat de commissie volgende week eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling zal kunnen vaststellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren