Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet auteurscontractenrecht (33.308)

- T02137

Toezegging In tussen- en eindevaluatie meenemen of een onbedoeld, ongewenst neveneffect is dat softwareontwikkelaars vanwege de bestsellersbepaling geen rechtspersoon oprichten, en zo nodig een wetsaanpassing initiƫren (33.308)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 18 november 2020, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren